Προσφορά Πρόληψης & Φροντίδας της Υγείας της Γυναίκας MetLife Alico

Προσφέρει: Πρόληψη Έγκαιρη διάγνωση Άμεση αντιμετώπιση με υψηλές παροχές Δωρεάν πρόληψη: Πλήρης κάλυψη των ετήσιων διαγνωστικών εξετάσεων (Τεστ Παπ και Μαστογραφία), χωρίς κανένα επιπλέον κόστος στα συνέργαζόμενα Διαγνωστικά Κέντρα. Υψηλή κάλυψη: Εφάπαξ κεφάλαιο μέχρι και 50,000€, για να καλύψετε τις έκτακτες ανάγκες που θα προκύψουν. Μηνιαία οικονομική ενίσχυση: Καταβολή συμπληρωματικού ποσού για 12 μήνες, για […]