Προσφορά Ασφάλισης Οχήματος από 61€/6μηνο!

Ασφαλίστε τώρα: Το αυτοκίνητό σας με την χαμηλότερη τιμή στην αγορά από 61,00€/εξάμηνο. Το αγροτικό σας από 44,51€/εξάμηνο. Τη μηχανή σας από 26,51€/εξάμηνο. *Η τιμή καθορίζεται από την ηλικία του οδηγού, τα έτη διπλώματος και την παλαιότητα του οχήματος. *Η τιμή είναι ενδεικτική για εξάμηνα ασφάλιστρα για τον Νομό Κυκλάδων.